Wapserfeest 2020 | JUBILEUM!

Stukje historie Wapserfeest

Hoe lang bestaat het Wapserfeest al?

Het afgelopen feest hebben wij  jullie gemeld dat het in 2020 tijd is voor een jubileum.

Als bestuur zijn wij op zoek gegaan naar hoe lang het Wapserfeest al bestaat. Dat betekende voor ons dat we de archieven in zijn gedoken, een bezoek brachten aan het Drents archief en heel oude kranten hebben bekeken.

Het oudste artikel waarin het Wapserfeest ‘schoolfeest’ genoemd werd, hebben we gevonden in de Asser Courant van 1884. Dat houdt in dat we kunnen stellen dat er al meer dan 135 jaar een feest gehouden wordt in Wapse.

 ‘De kinderen werden onthaald en er was een draaimolen, begeleid door een flink corps muzikanten een vrolijker optocht deden door geheel Wapse. Alle eer komt de bewoners van Wapse toe die, door de eendrachtige samenwerking, zowel van de ouderen als van de jongelui, leden der zangschool, zulk een schitterend feest hebben weten tot stand te brengen.’

Vele oude mooie woorden uit een krantenartikel die ook in 2020 nog steeds gelden, want wat hebben we elk jaar toch weer een mooi feest in Wapse. Dat doen we dan ook nog steeds met een eendrachtige samenwerking. We hebben dus al heel wat jubilea gemist de afgelopen 100 jaar maar niet getreurd. Dit jaar gaan we het jarenlange bestaan van het Wapserfeest vieren op de donderdagavond.

Wie nog oude foto’s, verhalen of krantenartikelen heeft kan dat melden bij Roy Boer of een van de andere bestuursleden van het Wapserfeest.

Donderdag ‘Wapser BUURT feest’

Dit jaar starten we op donderdag 13 augustus met het ‘Wapser BUURT feest’. We nodigen iedereen uit Wapse en degenen die zich betrokken voelen bij het Wapserfeest van harte uit om samen het Wapserfeest op het feestterrein te openen. Met sponsoring van de  ‘Boeren van Wapse’ kunnen we iedereen die zich aanmeld, een gratis stempelkaart aanbieden om van verschillende lekkernijen te genieten met daarbij een stukje muziek.

Rode draad

Om de strijd tussen de buurtschappen alvast te laten losbarsten is er ’s avonds een eenvoudige activiteit, waar het team fysiek en mentaal behendig voor moet zijn, ‘Samen strijden tot de top’.

Tijdens de lijstcollecte in april zal een flyer worden uitgedeeld, waarop staat aangegeven hoe de aanmelding verloopt. Ook tijdens de voorverkoop van 26 juni as kun je je aanmelden.

Muziekprogramma

Vrijdag:         Baby Blue

Zaterdag:       De Heeren van Aemstel

Zondag:         Butterfly

Op naar een gezellig jubileum van het Wapserfeest op 13, 14, 15 & 16 augustus